Onsdag 26 september 2018

Detaljplan för Västlänken ligger fast

Den nya tågstationen vid Centralen i Göteborg är en del av den västsvenska tågsatsningen Västlänken. Illustration: Metro arkitekter
Den nya tågstationen vid Centralen i Göteborg är en del av den västsvenska tågsatsningen Västlänken. Illustration: Metro arkitekter

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat beslut att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplaner för järnvägstunneln i projektet Västlänken. Det innebär att detaljplanerna ligger fast.

Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas. Domen rör överklagan av detaljplaner.

Miljötillstånd

Parallellt med denna process har frågan om miljötillstånd för Västlänken också prövats av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Den 31 januari gav domstolen sitt klartecken och gav Trafikverket de obligatoriska miljö- och vattentillstånden som krävs för att bygga den framtida tågtunneln genom centrala Göteborg. Den domen har också överklagats och under dagen överlämnats till Mark- och miljööverdomstolen, som nu också ska handlägga det målet.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer