Måndag 16 juli 2018

Elektroniskt frikort för sjukresor?

Regionledningen vill införa ett elektroniskt frikort för sjukresor i Västra Götaland.

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsstyrelsens föreslår den grönblå politiska regionledningen att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att genomföra en förstudie om att införa  ett elektroniskt frikort för sjukresor.

Frågan om ett införande av ett elektroniskt frikort har diskuterats under lång tid. 2016 infördes en lokal lösning för frikort och högkostnadsskydd, vilken krävde en del manuell hantering, där patienten fortfarande själv hade ansvaret för att samla kvitton.

För närvarande pågår ett projekt som har i sina direktiv att införa elektroniskt frikort inom Västra Götalandsregionens förvaltningar. Driftsättning av elektroniskt frikort är planerad till slutet av mars. Det pågående projektet har dock en del avgränsningar. Bland annat ingår inte sjukresor.

-Vi menar att det i längden inte är acceptabelt att på patienterna stjälpa över ansvaret för att hantera de svårigheter som gör att regionen inte kan lösa ett elektroniskt frikort, skriver Jonas Andersson (L) Lars Holmin (M) Tony Johansson (MP) Cecilia Andersson (C) och Monica Selin (KD) i sitt förslag till styrelsen.

De vill att utredningen genomförs skyndsamt.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet