Tisdag 28 september 2021

Färre döda i trafiken under 2017

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Antalet omkomna i trafiken under år 2017 är det lägsta i modern tid i Sverige. I Västra Götaland dödades 40 personer i vägtrafikolyckor. För tio år sedan, 2008,  var siffran 69.

Totalt omkom 254 personer på väg i Sverige under 2017.

I Västra Götaland avled 40 personer som en följd av vägtrafikolyckor. Det är tio färre jämfört med år 2016. Samtidigt rapporterades förra året 262 svårt skadade i vägtrafikolyckor i länet. 2016 var motsvarande siffra 263 och för tio år sedan (2008) var motsvarande tal 461.

Av de 254 som omkom i Sverige var 148 bilförare och bilpassagerare. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister i Sverige var singelolyckor med 79 omkomna, följt av mötesolyckor med 44 omkomna.  Under året omkom 35 motorcyklister och 24 cyklister.

—-

Fakta

Antal döda i vägtrafiksolyckor i Västra Götalands län

2006 61
2007 67
2008 69
2009 55
2010 35
2011 70
2012 43
2013 38
2014 49
2015 41
2016 50
2017 40

 

2017 års tal är inte slutligt fastställt.
Källa: Transportstyrelsen

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet