Måndag 26 juli 2021

Fem miljoner kronor mot ofrivillig ensamhet

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beviljat en ansökan om verksamhetsstöd på fem miljoner kronor till Västra Götalands Bildningsförbund för att motverka ofrivillig ensamhet.

Ofrivillig ensamhet är ett av östra hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade områden för perioden 2021-2024.

Medlen kommer att användas till folkhälsoinsatser och till uppsökande arbete. Målgruppen är äldre personer, män, personer med någon form av upplevd ensamhet där orsaken kan vara en livsförändring, kris eller en funktionsvariation och/eller personer som upplever en ofrivillig ensamhet som gör att de känner ett utanförskap och önskar en gemenskap. Det ska vara möjligt att delta för personer med begränsad ekonomi, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Västra Götalands Bildningsförbund har under tio år fått verksamhetsstöd från östra hälso- och sjukvårdsnämnden. Det startade hösten 2011 inom området ”Kost och motion” och kompletterades sedan med ”Mat och Rörelse” och ”Matmöten Skaraborg”. Under hösten 2020 ändrade arbetet inriktning på grund av pandemin.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet