Fredag 14 augusti 2020

Försök med Lidköpings närakut förlängs

Sjukhuset i Lidköping.
Sjukhuset i Lidköping.

Närakuten i Lidköping har varit igång i ett halvt år. Nu förlängs pilotprojekten med närakuter i Västra Götalandsregionen till 15 augusti 2020.

Nu ska en samlad fortsatt strategi för närakuter tas fram, för behandling i Västra Götalands hälso- och sjukvårdsstyrelse i januari.

Fyra närakuter

Idag finns fyra närakuter i regionen. En av dessa finns i Lidköping som öppnades i april 2019. Därutöver finns näraakuter SU/Östra sjukhuset i Göteborg, i Tanumshede samt  i Skene.

Närakuterna är en del av regionens ha omställning av hälso- och sjukvården. De är en akutnivå med större diagnostiska resurser än vad primärvårdens jourcentraler normalt har.

Målet är bättre akut omhändertagande av patienterna när det gäller ledtider och medicinsk kvalitet, genom att fler patienter får vård på rätt vårdnivå och att samarbetet mellan primärvård och akutsjukhus förstärks.

Utvärdering

En utvärdering av närakuterna så här långt har gjorts. För Närakut Östra sjukhuset, som varit igång längst, visar utvärderingen att antalet patienter som sedan starten hänvisas till närakuten från akutmottagningarna successivt ökat.

I dagsläget hänvisas runt 20 procent av alla sökande vid akutmottagningarna till närakuten. Detta har bidragit till att väntetider för patienterna minskat markant.

Månatliga uppföljningar, vid samtliga närakuter, visar att patienterna är nöjda med vård och bemötande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer