Måndag 19 augusti 2019

Fortsatt sjunkande arbetslöshet

Arbetslösheten i Västra Götaland fortsätter minska. Den var i april 6,0 procent, vilket är en minskning med ytterligare 0,2 procent. Länets arbetslöshet är klart under motsvarande siffror på riksnivå.

Med arbetslösheten i hela riket är 6,7 procent så är den i Västra Götaland 6,0 procent. Lägst arbetslöshet bland kommunerna i länet hade Öckerö med 2,5 procent och högst Åmål med 12,9 procent.

Den långsiktiga trenden med allt färre inskrivna arbetslösa ungdomar, 18-24 år, fortsätter och antalet har mer än halverats de senaste fem åren. Det beror på att unga har gynnats av den starka arbetsmarknaden och effekten förstärks av minskande ungdomskullar. Bland ungdomar var arbetslösheten i länet 6,5 procent, vilket var en minskning med 0,6 procentenheter.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka och bland utrikes födda är det den lägsta på tio år i Västra Götalands län. Antalet utrikes födda som är inskrivna som arbetslösa har dessutom minskat varje månad under det senaste året, säger Fredrik Mörtberg, analytiker på Arbetsförmedlingen.

– Det är mycket positivt att det är färre utrikes födda som är arbetslösa i länet. Arbetsgivarna har ett stort behov av arbetskraft och det är viktigt att vi tar tillvara kompetensen och arbetsförmågan inom alla grupper.

Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av april 2019 hade 21 231 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 1 049 personer färre än i fjol. Av dessa är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Närmare 40 procent saknar gymnasieutbildning och 25 procent har en funktionsnedsättning.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet