Lördag 18 augusti 2018

Gratis kollektivtrafik för ungdomar

– Resandet med kollektivtrafiken måste öka om vi ska ha möjlighet att nå klimatmålen, säger Ulrika Frick (MP) kollektivtrafiknämndens ordförande i Västra Götaland.

Därför ställer sig nu grönblå samverkan bakom regeringens satsning om att låta skolelever i årskurs 7 upp till år 2 på gymnasiet få åka gratis kollektivtrafik under sommaren.

– Det innebär att vi ger möjligheten till eleverna att ta sig till vänner, sommarjobb eller aktiviteter, vilket kommer att öka deras självständighet samtidigt som de förflyttar sig på ett hållbart sätt., säger hon.

-Förhoppningsvis kommer fler ungdomar att se fördelarna i att resa kollektivt och att de även fortsätter med det i framtiden, menar Ulrika Frick.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet