Torsdag 28 maj 2020

Grönblå regionledning åter överkörd

S, V och SD bildade åter majoritet i regionstyrelsen.
Denna gång biföll partierna en socialdemokratisk motion om att utreda införande av avgiftsfria besök hos tandhygienist för alla över 65 år.

Vid flera tillfällen under 2019 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna drivit igenom beslut som går mot den grönblå regionledningen.

Så har skett när det gäller förslag om att införa gratis sjuksköterskebesök för personer äldre än 65 år, liksom gratis vaccinering mot influensa för personer inom riskgrupper. Detsamma skedde när regionens bokslut behandlades i regionfullmäktige under våren.

S-motion

På tisdagen bildade partierna åter majoritet när regionstyrelsen behandlade en socialdemokratisk motion om att utreda möjligheten att införa ett avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år.

– Många har inte har råd att gå till tandläkaren i förebyggande syfte i den utsträckning de borde. Det gäller inte minst äldre med låg pension. Utifrån ett jämlikhetsperspektiv får tandhälsa aldrig vara en klassfråga, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Partiet vill att tandvården ska ingå i det nationella högkostnadsskyddet nationellt, men eftersom detta är en dyr reform vill S i Västra Götaland gå före och visa vägen.

– Det har vi gjort tidigare, genom bland annat fri tandvård till unga vuxna. Nu vill vi ta ytterligare ett steg och införa ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65, säger Helén Eliasson (S).

Snedvrider konkurrens

Med hänvisning till en pågående statlig utredning i frågan liksom att tandhygienisternas kompetens endast delvis täcker de diagnostiska bedömningar som är vanliga hos patienter över 65 år, ville de grönblå partierna i regionstyrelsen avslå motionen.

Dessutom varierar tillgången på tandhygienister som legitimerad yrkesgrupp vilket kan snedvrida förhållandet mellan privat och offentlig verksamhet, påpekar regionledningen.

Men regionstyrelsen valde att bifalla motionen. De grönblå partierna, M, C, KD, L och MP, reserverade sig mot beslutet.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet