Tisdag 25 juni 2019

”Ha tålamod om Skaraborgs sjukhus”

Regionfullmäktige möttes i veckan för sista gången mandatperioden 2014-2018. Fotot är från fullmäktigemöte i Skövde hösten 2017.
Regionfullmäktige möttes i veckan för sista gången mandatperioden 2014-2018. Fotot är från fullmäktigemöte i Skövde hösten 2017.

– Bokslutet efter de gångna fyra åren vid Skaraborgs sjukhus är ett stort misslyckande.
Det hävdar Christer Ahlén (S) som sitter i sjukhuset styrelse. Vid regionfullmäktiges sammanträde efterlyser han nya initiativ för balans i verksamhet och ekonomi.

På tisdagen samlades Västra Götalands regionfullmäktige i Göteborg. Detta för sista gången mandatperioden 2014 – 2018.

– Kostnaderna skenar och obalansen ökar vid Skaraborgs sjukhus. Varannan patient får vänta på operation eller behandling, påpekar Christer Ahlén.

Ulla-Britt Hagström (L), som är ordförande för sjukhusets styrelse, svarar med att redovisa en lång rad åtgärder som sjukhuset arbetar med att få ekonomisk balans och en förbättrad tillgänglighet. Vid styrelsens senaste möte presenterades 126 olika åtgärder, varav 14 handlar om att förbättra tillgängligheten vid sjukhusen.

– Du får ha tålamod. Vi har en akut brist på bland annat specialistsjuksköterskor. Bristen på personal är främsta skälet till de obalanser vi har, svarar hon.

– Vi prioriterar kompetensutveckling för att rekrytera och behålla personal, på kort och lång sikt, säger Ulla-Britt Hagström.

Nya vårdplatser

Vid regionfullmäktige frågar Vänsterpartiets regionråd Eva Olofsson om regionledningen är beredd att öka antalet vårdplatser på sjukhusen inför kommande somrar.

Hon får ett kort svar från hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

– Ja, det är vi, om så krävs, svarar styrelsens vice ordförande Tony Johansson (MP), som fått rycka in för frånvarande styrelseordförande Jonas Andersson (L).

Tony Johansson understryker att vårdsamverkan måste öka och att en trygg och säker utskrivning av patienter måste fungera i hela regionen.

– Så säger man inför, och efter, varje sommar och ändå har antalet vårdplatser på sjukhusen varit färre inför varje sommarperiod. Vi måste satsa för att behålla vårdpersonalen, svarar Eva Olofsson (V).

– Verksamheter som haft långvariga problem ska genomlysas, lovar Tony Johansson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer