Måndag 26 juli 2021

Influensavaccin slut på lagret

Foto: Johan Främst
Foto: Johan Främst

Västra Götalandsregionens leverantör av vaccin av säsongsinfluensa har meddelat att vaccinet är slut på lagret. Orsaken är ökad efterfrågan.

– Många fler av de personer som har ökad risk att bli allvarligt sjuka i influensa till exempel personer över 65 år och de som har vissa kroniska sjukdomar som hjärt-eller lungsjukdom, vill vaccinera sig i år, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

– Även många vård- och omsorgspersonal väljer att vaccinera sig i år, dels som en följd av covidpandemin, dels efter att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten uppdaterats under hösten.

Västra Götalandsregionen köpte i somras in ytterligare doser influensavaccin i en extra upphandling som genomfördes i samarbete med Sveriges kommuner och regioner. De extra doserna gör att personer i riskgrupp fortfarande kan ha möjlighet att vaccinera sig på sin vårdcentral.

– På grund av den begränsade tillgången har Smittskydd Västra Götaland uppmanat alla vaccinerande enheter i regionen att enbart vaccinera personer över 65 år och personer som har något av de tillstånd eller sjukdomar som innebär ökad risk för svår influensa.

– Det vore bra om också privata vaccinationsmottagningar och till exempel Företagshälsovård prioriterar att de personer i samhället som har störst risk att bli allvarligt sjuka blir vaccinerade i första hand, säger Gunilla Ockborn.

Personer under 65 år och som inte tillhör någon av riskgrupperna bör avstå vaccination i det här läget. Om man tillhör riskgrupp och vill vaccinera sig bör man vända sig till sin vårdcentral, enklast via vårdcentralens hemsida, för att försöka boka tid. Många vårdcentraler har fortfarande vaccin medan andra väntar på att regionen ska få tillgång till de extra doserna.

Fakta: Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.
  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet