Lördag 18 januari 2020

Ingen älg att skjuta i vart femte licensområde

Foto: Kenneth Johansson
Foto: Kenneth Johansson

I hela 49 av Västra Götalands 271 licensområden får jägarna inte skjuta några älgar under jaktåret 2019-2020. Det beror på att dessa jaktområden inte slutregistrerat förra säsongens älgjakt i rätt tid.

I år skulle älgjakten vara slutregistrerad i Älgdata, Länsstyrelsens system för älgregistrering, den 14 mars. Alltså 14 dagar efter avslutad jakt.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län förlängde rapporteringstiden med tre dagar, eftersom länsstyrelsen vet att många slutrapporterar sista dagen. Trots detta har många inte slutrapporterat och blir därmed utan tilldelning av älg för årets jakt.

5900 älgar skjuts

I Västra Götalands län har det i genomsnitt de senaste fyra åren fällts drygt 2 900 vuxna älgar och närmare 3 000 kalvar. De 49 licensområden som nu får 0 i tilldelning skulle ha kunnat fälla 53 vuxna älgar och 80 kalvar. Det motsvarar ungefär två procent av den planerade älgtilldelningen.

Länsstyrelsen säger sig vara medveten om att det i något enskilt fall kan bli svårt för kringliggande jaktområden att skjuta alla älgar som ska fällas enligt älgförvaltningsplanen.

Länsstyrelsen ställer årligen färdigt ett förslag till licenstilldelning av älg som sedan går till älgförvaltningsgrupperna. Förvaltningsgrupperna korrigerar listan utifrån de lokala förhållanden inom respektive förvaltningsområde och skickar sedan listan tillbaka till Länsstyrelsen som granskar listan och beslutar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer