Fredag 5 juni 2020

KD vill bygga järnvägen Göteborg – Jönköping

De planerade höghastighetsbanorna i Sverige.
De planerade höghastighetsbanorna i Sverige.

När Kristdemokraterna på riksplan nu byter uppfattning och säger nej till den planerade höghastighetsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg, så föranleder det tre regionala KD-politiker att markera att halva sträckan ändå måste byggas; Göteborg-Borås-Jönköping.

– Kristdemokraterna i Västra Götaland kommer att fortsätta att arbeta för en utveckling av järnvägen i Västsverige, säger KD:s distriktsordförande i Skaraborg Magnus Jacobsson.

Han gör uttalandet tillsammans med regionråd Conny Brännberg (KD) samt Gunilla Lindell som är partiets gruppledare i regionutvecklingsnämnden.

– En väl fungerande järnväg är nödvändig för att Västsverige ska fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt. Vi behöver även flytta mer gods och persontransporter till järnväg om vi skall klara av de miljömål som riksdagen och regionen har ställt sig bakom, konstaterar partiet.

Höghastighetsbanor

Kristdemokraternas riksting beslöt nyligen att partiet ställer sig negativa till Sverigeförhandlingens förslag om nya banor för höghastighetståg. Men Kristdemokrater i Västra Götaland vill fortsätta att arbeta för att del av denna bana ändå byggs; sträckan Göteborg – Landvetter – Borås – Jönköping.

Dessutom vill partiet bygga ut järnvägen Göteborg – Alingsås – Skövde samt en rusta upp Kinekullebanan och Bohusbanan.

– Utöver detta arbetar vi vidare för en förbättrad järnväg fram till Göteborgs hamn samt en utveckling av järnvägen mellan Köpenhamn – Göteborg – Oslo, konstaterar partiföreträdarna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer