Onsdag 19 februari 2020

Kommission tillsätts om havererad vård i Åmål

Hur kunde Åmålsborna stå utan vårdcentral i 48 timmar? Frågan har fått regionstyrelsen att begära en oberoende haverikommission
– Det är allvarligt när en vårdcentral läggs ner och vården inte kan säkerställas för drygt 12 000 listade patienter, konstaterar regionstyrelsens majoritet bestående av S, V och SD.

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslöt på tisdagen att tillsätta en oberoende haverikommission för att utreda processen kring hur säkerställningen av vården för åmålsborna har hanterats.

Beslutet togs efter votering av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Partierna som ingår i den grönblå regionledningen reserverade sig mot beslutet och uppdraget.

I beslutet ingår att en återrapportering ska göras till regionstyrelsen med eventuella förbättringsåtgärder för att liknande situationer inte uppstår i framtiden.

Balderkliniken

Bakgrunden ligger två år tillbaka då regionfullmäktiges majoritet beslöt att stänga regionens egen Närhälsans vårdcentral i Åmål. Samtidigt stängdes Närhälsans vårdcentraler i Skara, Viskafors, Brastad och Åby.

Den privata vårdcentral som blev ensam kvar i Åmål, Balderkliniken, tvingades i april stängas på grund av kvalitetsbrister. I samband med stängningen beslöt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att teckna ett tillfälligt avtal med vårdgivaren Medpro för att kunna erbjuda grundläggande primärvård i Åmål.

Röstade nej

Regionstyrelsen konstaterar att i minst 48 timmar stod Åmål utan vårdcentral. Verksamheten som nu har startats upp i kommunen kommer att jobba med de basala uppdragen, eftersom det kommer att ta tid att bygga ut till en fullskalig vårdcentral.

Efter att avtalet med Balderkliniken avslutades valde Åmåls kommun att aktivera sin krisledningsnämnd och gick i stabsläge. Kommunen är kritiska till hur ärendet har hanterats och kommer troligen att gå vidare med en Lex Maria-anmälan.

M, C, KD, L och MP i regionledningen röstade nej till uppdraget att tillsätta en oberoende haverikommission. Partierna motiverar sitt nej med att ”det redan pågår ett internt arbete” i linje förslaget och att det därmed inte finns någon anledning ”att genomföra ytterligare en tids- och resurskrävande utredning”.

Läs mer:

S kräver haverikommission i regionen

Krisplan för lokal vårdcentral

Regionen saknar beredskap för kommuner utan vårdcentral

 

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer