Onsdag 26 september 2018

Kostnader ökar för inhyrd vårdpersonal

Kostnaden för inhyrd personal i Västra Götaland var, år 2017, 315 kronor per invånare. Det är en femtedel jämfört med motsvarande kostnad i Västernorrland där invånarna betalar 1817 kronor per invånare för inhyrd personal.

Kostnaderna för inhyrd vårdpersonal ökar för regioner och landsting. Västra Götaland köpte 2017 sådana tjänster för 612 miljoner kronor, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med året innan.

Det visar färsk statistik publicerat av tidningen Dagens samhälle.

Landstingens totala kostnader för hyrpersonal fortsätter att öka. Förra året låg de på 5,2 miljarder kronor, en uppgång med 13 procent på ett år. Landstingens mål att vara oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019 ser ut att bli svårt att nå.

Utslaget per invånare är kostnaden i Västra Götaland klart lägre än i andra regioner. 315 kronor per invånare. Kostnaden för hyrpersonal, räknat i kronor per invånare, är högst i Västernorrland (1812), Gotland (1488) och Jämtland (1471).

Lägst är den i Skåne (224), Östergötland (236) och Stockholm (238). Östergötland, Kalmar och Skåne skiljer ut sig, för där sjunker kostnaderna för inhyrd personal mellan åren 2016 och 2017. I Uppsala och Värmland stiger kostnaderna rejält, med 53 respektive 37 procent.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) skönjer ändå tecken på att arbetet med att minska kostnaderna för inhyrd personal ger resultat.

– Vi ser en långsammare kostnadsökning. Det fjärde kvartalet förra året låg den på 7 procent, jämfört med kvartal tre då ökningen var 14 procent. Vi ser att trenden börjar avta, säger Hans Karlsson, avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet