Fredag 20 september 2019

Krisplan för lokal vårdcentral

Krisen för den lokala hälso- och sjukvården i Åmål ökar. Privata Balderskliniken tvingas akut stänga sin verksamhet. Nu tecknar regionen tillfälligt avtal med ny aktör för att säkra grundläggande sjukvård.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutar att teckna ett tillfälligt avtal med vårdföretaget Medpro för att kunna erbjuda grundläggande primärvård i Åmål från och med fredag 12 april.

En fördjupad uppföljning av vårdcentralen Balderkliniken i Åmål, som gjorts av Västra Götalandsregionen, har genomförts. Den har resulterade i en rapport som riktade skarp kritik mot vårdcentralen för bristande patientsäkerhet.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden ålade Balderkliniken att rätta till bristerna enligt en kontrollplan. Det var inte gjort den 31 mars 2019, då planen löpte ut. Nämnden tog vid extra insatt sammanträde igår beslut om att säga upp avtalet med Balderkliniken med omedelbar verkan.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslöt samtidigt att teckna ett tillfälligt avtal med vårdgivaren Medpro för att kunna erbjuda grundläggande primärvård i Åmål.

Bakgrunden ligger två år tillbaka. Våren 2016 beslöt regionfullmäktiges majoritet att stänga Närhälsans vårdcentraler i Skara, Åmål, Viskafors, Brastad och Åby. Närhälsan är namnet på regionens egna vårdcentraler.

Inför beslutet argumenterade ledande sjukvårdspolitiker för att det fanns privata alternativ som var beredda att omedelbart starta nya vårdcentraler på de berörda orterna.

Men denna beredskap fanns inte. I Skara tvingades Bräcke diakoni rädda situationen åt regionen. Bräcke Diakoni hade sedan tidigare en mindre vårdcentral, men fick hastigt ”ta över” Närhälsans vårdcentral vid Malmgatan. Annars hade det blivit kaos sommaren 2016.

I Åmål blev privata Balderskliniken ensam kvar som lokal vårdcentral och fick på kort tid ta över patienter från Närhålsans tidigare vårdcentral.

Läs mer:

Regionen saknar beredskap för kommuner utan vårdcentral

Regionen höjer beredskap för att säkra primärvården

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet