Onsdag 26 juni 2019

Lägre kostnader för sjukresor i regionen

Jonas Andersson (L).
Jonas Andersson (L).

På hälso- och sjukvårdsstyrelsens första sammanträde under den nya mandatperioden, fick den styrande ”grönblå samverkan” erfara att de fem partierna inte längre har majoritet i regionen.
När V fick stöd av S och SD, så föll de grönblå partiernas förslag för avgifter inom regionens sjukresor.

När frågan om nya patientavgifter för sjukresor behandlades på torsdagen fick Vänsterpartiet majoritet för sina yrkanden. Det skedde tack vare att såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna stödde Vänsterpartiet.

Det ena gällde hur högt högkostnadsskyddet ska vara vid sjukresor. Koncernkontoret och de grönblå partierna hade föreslagit ett tak på 2000 kronor. En höjning med 500 kronor från dagens tak på 1500 kronor.

– Men Vänsterpartiet yrkande om att begränsa taket till 1650 kronor fick majoritet, konstaterar ordföranden och regionrådet Jonas Andersson (L).

Dessutom sänks avgiften för resa med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter från 150 till 80 kronor. Där hade de ledande partierna tänkt sig 100 kronor.

– Sammantaget ökar regionens kostnader genom dessa beslut med 5 – 6 miljoner kronor per år, konstaterar Jonas Andersson.

– Det är ingen principiellt svår fråga, medger han:

– Men det är en ny verklighet, där vi inte längre har egen majoritet i styrelsen.

Enligt regionrådet Jonas Andersson kommer det ställa krav på bredare förankring i viktiga frågor.

– Målet är att göra det enklare och mera fördelaktigt för patienterna att åka med kollektivtrafik och sjukresebussen Ronden. Dessutom  minska antalet resor med egen bil och sjukresetaxi, säger Jonas Andersson.

95 procent av alla sjukresor i Västra Götaland görs idag med sjukresetaxi eller egen bil. Syftet är att fler resor ska kunna göras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut är ett förslag till regionfullmäktige. Innan dess ska det passera regionstyrelsen.

Sammantaget innebär förslaget följande taxor från 1 juni 2019.

  • Avgiften för sjukresa med kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn och båt sänks från 60 till 20 kronor
  • Avgiften för resa med sjukresebussen Ronden tas bort helt. Avgiften är idag 60 kronor.
  • Avgiften för resa med egen bil höjs från 60 till 100 kronor.
  • Avgiften för sjukresa med flyg höjs från 60 till 200 kronor.
  • Avgiften för resa med sjukresetaxi, specialfordon eller liggande transporter sänks från 150 till 80 kronor.
  • Avgiften för barn och ungdomar till och med 19 år tas bort helt (varierar idag mellan 60 och 150 kronor)
  • Högkostnadskyddet för sjukresor höjs från 1500 till 1650 kronor.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet