Tisdag 28 september 2021

Mer kunskap behövs om spelmissbruk

Länsstyrelsen välkomnar att Västra Götalandsregionen inrättar en särskild regional enhet för specialiserad vård och behandling till barn, ungdomar och vuxna med spelberoende

Från årsskiftet har Länsstyrelsen ett nytt regeringsuppdrag att stödja kommun och landsting när det gäller problem i samband med spel om pengar.

Enligt Folkhälsomyndigheten har ungefär två procent, cirka 134 000 personer, av Sveriges befolkning i åldrarna 16–84 år någon grad av spelproblem. För omkring 31 000 av dessa personer är spelproblemen allvarliga.

– Det är positivt att spelproblem skrivits in i lagen och det behöver göras en kunskapshöjning kring den problematiken. Vi arrangerar därför gemensamt i Västra Götaland en regional konferens för att visa på hur vi kan förebygga spelmissbruk och vilket stöd som finns för personer med spelberoende, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Särskilt glädjande är det att politikerna i Västra Götalandsregionen beslutat att inrätta en regional enhet för specialiserad vård och behandling till barn, ungdomar och vuxna med spelberoende där det även ingår överdrivet datorspelande i uppdraget, fortsätter Lennart Rådenmark.

Den nya mottagningen för spelberoende för hela Västra Götaland blir ett tillskott utöver det spelberoendeteam som redan finns inom Göteborgs Stad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet