Lördag 18 augusti 2018

Närakut också i Bohuslän

Regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse beslöt på tisdagen att starta ytterligare en närakut i regionen. Denna gång i Tanum i norra Bohuslän. Tidigare finns en närakut vid Östra sjukhuset i Göteborg.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utökar jourverksamheten i Tanum i Bohuslän. Jouren har öppet fram till midnatt alla dagar i veckan från och med 15 augusti. Syftet är att förbättra det akuta omhändertagandet för invånarna i norra Bohuslän.

-Det har varit en lång process där vi prövat flera olika lösningar, men jag tror att denna lösning tillsammans med Närhälsan är det som bäst tillgodoser behovet av primärvård utanför vårdcentralernas ordinarie öppettider för invånarna i området, säger Tony Johansson (MP), förste vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har tidigare fattat beslut om att starta en pilotverksamhet för förbättrat akut omhändertagande i norra Bohuslän. Enligt beslutet skulle pilotverksamheten bestå av en jouröppen mottagning i första hand i Tanum för akuta besök under jourtid. I beslutet fastslogs också att det ska finnas sjuksköterskekompetens under icke jourtid som stöd och vägledning.

Läs mer:

Inga besked om närakut i Mariestad

S kräver svar om närakuter

 

Närakut i Skaraborg får vänta

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer