Söndag 20 september 2020

Närvård i Mariestad blir modell för regionen

Skaraborgs sjukhus i Mariestad.
Skaraborgs sjukhus i Mariestad.

Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att ställa sig bakom inriktningen för närvårdscentrum i Mariestad. Det innebär att Mariestad blir en föregångare för framtida utbyggnader av närvårdscentrum på flera orter i Västra Götaland.

Den mobila vården byggs ut både från primärvården och sjukhuset. Primärvårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser ökar inom primärvårdsrehabilitering, ungdomsmottagningen, barnvårdcentralen, barnmorskemottagningen och psykisk hälsa. Inom hörselverksamheten utvecklas digitala vårdmöten i samverkan med andra vårdgivare och specialiserade team utvecklas.

Digital vård

Patienternas möjligheter till digitala möten med vården genom e-tjänster kommer att utvecklas. Två digitala konsultationsrum utrustas i Närhälsans vårdcentral i Mariestad. Där ska patienter kunna göra vårdbesök med ljud och bild hos specialist i Skövde, själva eller med hjälp av vårdcentralens medarbetare.

Verksamheten kommer börja inom hjärtsjukdomar, hudsjukdomar, lungsjukdomar och njursjukdomar för att därefter utvecklas för fler medicinska specialiteter. Medarbetare inom primärvården får också möjlighet att kontakta specialister på sjukhuset i Skövde direkt för konsultation.

Större utbud

Utvecklingen innebär att Skaraborgs sjukhus verksamhet i Mariestad förändras från ett begränsat antal mottagningar till ett större utbud i nära samverkan med primärvården, skriver regionstyrelsen i sitt beslut.

Invånarna ska få ökad tillgång till specialistsjukvården såväl från hemmet som på vårdcentralen genom digitala konsultationer. Behovet av sjukhusbaserad vård på akutmottagningen, andra mottagningar och slutenvård bedöms därför minska.

När fler närsjukvårdscentrum byggs ut ska erfarenheterna från Mariestad beaktas.

Tidigare återremiss

Ärendet hade tidigare återremitterats av regionstyrelsens majoritet bestående av S, V och SD. Syftet med detta var att få in remissyttranden.

På tisdagens regionstyrelsemöte togs beslutet i bred enighet.

– Det är ett stort steg framåt i omställningen för en mer nära vård och till stor fördel för de boende i Mariestadsområdet, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer