Onsdag 21 oktober 2020

Ny budget för att möta vårdskulden

GrönBlå Samverkan satsar nära 700 miljoner kronor  för att klara av den vårdskuld som uppstått i pandemins spår under nästa år.

Detta meddelande GrönBlå Samverkan när de i veckan presenterade sitt förslag till tilläggsbudget för 2021. Dessa insatser kommer att ske som ett projekt vid sidan av den budget som regionfullmäktige fattade beslut om i juni.

Pandemin har inneburit att hälso- och sjukvården har varit tvungna att ställa om sina verksamheter för att möta krisen. Det har lett till minskad tillgänglighet och längre vårdköer inom flera delar av sjukvården.

Denna puckel av uppskjuten vård, vårdskulden, beräknas i Västra Götaland till 13 000 operationer och 10 000 besök. För att hantera det uppdämda vårdbehovet satsar GrönBlå Samverkan 670 miljoner kronor i denna projektbudget. Angelägenhetsgraden av att komma igång med detta arbete gör att projektet föreslås starta redan 1 november i år.

För att ge den ordinarie verksamheten möjlighet till återhämtning behöver huvuddelen av satsningen bedrivas vid sidan om ordinarie verksamhet och omfattar såväl Västra Götalandsregionens egna som externa vårdgivare.

Vidare ska projektets genomförande underlättas bland annat genom att Västra Götalandsregionens regler kring bisysslor och övertid mjukas upp, upphandling av nya vårdavtal och ökad användning av redan upphandlade vårdavtal.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet