Lördag 14 december 2019

Ny e-tjänst för miljöprövning av vattenkraft

Baljefors vid Nossan.
Baljefors vid Nossan.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har  öppnat en ny e-tjänst för anmälning av miljöprövning av vattenkraftverk i länet.

– Vi har tagit fram en e-tjänst så att det ska vara lätt för ägarna att anmäla sig. Det förenklar också länsstyrelsernas bedömning, där vi ser om verksamheten uppfyller kriterierna för att få ingå i den nationella planen, säger Veronica Lauritzsen, länsråd på Länsstyrelsen i Gävleborgs län, och särskilt ansvarigt länsråd för vattenmiljöfrågor för länsstyrelserna.

Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor, meddelar länsstyrelsen. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnade länsstyrelsen den 14 januari en e-tjänst för anmälan till miljöprövning.

Vattenfond

Själva prövningen kommer att påbörjas först när den nationellt vägledande planen har antagits av regeringen. Men redan nu behöver kraftverksägare anmäla sig för miljöprövning. Anmälan görs på länsstyrelsens webbplats fram till den 1 juli 2019.

När en ägare av vattenkraftsverksamhet anmäler sig till den nationella planen, kan ägaren få lov att bedriva verksamheten tills miljöprövningen har skett. En anmälan gör också att ägaren kan ansöka om ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond för vissa kostnader för miljöprövning, miljöåtgärder och produktionsförluster.

– Det är angeläget att alla vattenkraftsverksamheter anmäler sig så att de kan få moderna miljötillstånd på ett samordnat sätt, vilket har stora fördelar både för verksamheten och vattenmiljön, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Miljöbalken

Tre myndigheter – Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät – har fått regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till en nationell plan för miljöprövning av vattenkraften. Denna ska lämnas till regeringen senast 1 oktober 2019.

En utgångspunkt är att ägare till vattenkraftsverksamhet som saknar moderna miljövillkor behöver skaffa tillstånd enligt miljöbalken. Det omfattar alla vattenkraftverk som i dag producerar el, relaterade reglerdammar eller nedlagda vattenkraftverk. Ägare som inte anmäler sig till den nationella planen måste snarast efter den 1 januari 2019 ansöka om miljöprövning hos mark- och miljödomstolen. De kan då inte ansöka om ekonomisk ersättning från miljöfonden.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer