Onsdag 21 oktober 2020

Nya upphandlingar för att korta köer

Västra Götalandsregionen (VGR) ska genomföra nya upphandlingar av så kallade tillgänglighetsavtal med privata vårdgivare inom områdena kirurgi och urologi.

Inom området kirurgi kommer tre avtal att upphandlas – kirurgi, åderbråck och koloskopi.

VGR har idag tillgänglighetsavtal med privata vårdgivare på en rad områden inom specialiserad vård. Avtalen är ett viktigt stöd för sjukhusen som kan hänvisa patienter till de upphandlade vårdgivarna för att på så sätt minska antalet väntande.

De nuvarande avtalen inom kirurgi och urologi löper ut under 2021 och bedömningen är att det finns fortsatt behov av avtal med privata vårdgivare.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden om återremiss.

Efter ett tilläggsyrkande från partierna i Grönblå samverkan beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen också att krav på karenstid för personal inte ska tillämpas i dessa upphandlingar. Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverade sig mot detta beslut. Sverigedemokraterna avstod från att delta i voteringen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet