Onsdag 26 september 2018

Nytt avtal för naturbruksskolor

Regionen och kommunerna är överens om finansiering av naturbruksskolorna. Foto: Naturbruksförvaltningen
Regionen och kommunerna är överens om finansiering av naturbruksskolorna. Foto: Naturbruksförvaltningen

Regionstyrelsen godkände på tisdagen ett nytt avtal med länets 49 kommuner för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan. Avtalet gäller till och med 2022 och förutsätter att alla kommuner skriver på.

Avtalet är viktigt för att säkerställa den framtida finansieringen av regionens naturbruksskolor i Svenljunga, Skara (Uddetorp) och Töreboda (Sötåsen). Speciellt som det tillkommit nya privata naturbruksskolor, sedan regionen lagt ner sina skolor i Nuntorp, Dingle och Strömma.

Avtalet bygger på att regionen fortsätter vara skolhuvudman för naturbruksprogrammen inom gymnasieskolan. Finansieringen löses genom en 50/50 princip, vilken innebär att regionen betalar hälften av elevkostnaden, genom ägarbidrag till skolorna. Berörd kommun betalar andra hälften av elevkostnaderna för elever från den egna kommunen.

Detta innebär en kostnadsökning för kommunen, från cirka 80 000 kronor per plats till 100 000 kronor per plats. Samtidigt ges kommunerna full frihet att anordna egna naturbruksprogram.

Avtalet omfattar också gymnasiesärskolan inom naturbruk och det noteras att naturbruksgymnasierna ska kunna lägga anbud på yrkesvuxutbildningar till kommunerna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer