Torsdag 21 mars 2019

Nytt regionavtal för Bräcke diakoni

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland förlänger avtalet med Bräcke diakoni om stödgrupper för barn och familjer i sorg och saknad.

Bräcke diakoni har sedan 2012 bedrivit stödgrupper för barn, unga och vuxna i familjer som förlorat en förälder.

Syftet med att förlänga ytterligare ett år är att möjliggöra en forskningsstudie på Lunds universitet som följer upp betydelsen av gruppintervention till barn och ungdomar i sorg efter att ha förlorat en närstående.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet