Tisdag 25 september 2018

Ökat tryck för den nya snabbjärnvägen

Västra Götalands politiska ledning ökar trycket på regeringen att besluta om en ny järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås. Idag är regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) i Stockholm för att lobba för järnvägen.

– Vi behöver komma igång med järnvägsbygget nu! Såsom förslaget nu ser ut så hämmas utvecklingen i hela regionen. Det drabbar de som bor längs sträckorna, arbetspendlingen och tillväxten i stort, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Bara inom några veckor fastställer regeringen den nya nationella transportplanen för åren 2018–2029.  Ny och utbyggd järnväg mellan Göteborg-Landvetter-Borås är, enligt regionen och kommunerna i länet, en förutsättning för ett växande internationellt näringsliv och effektiv arbetspendling i stråket.

Utifrån det förslag som Trafikverket lanserade i höstas måste regeringen gå in med rejäla resurser för att få till en byggstart av järnvägssträckan Göteborg-Landvetter-Borås.

Idag åker därför Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås till Stockholm för att tillsammans få de nationella beslutsfattarna att tänka om. På spel står en avgörande järnvägsinvestering: Göteborg-Landvetter-Borås.

Västra Götalands politiker menar att regeringens prioritering är obegriplig, i både regionalt och nationellt perspektiv. Sträckan är tänkt att vara en del av den nya Götalandsbanan som ska knyta samman Stockholm-Göteborg och erbjuda ett effektivt och hållbart alternativ för resenärer mellan Sveriges två största städer. Även Sverigeförhandlingen har pekat ut Stockholm-Göteborg som första prioritering om valet står mellan att först bygga Stockholm-Göteborg eller Stockholm-Malmö.

– Göteborg går som tåget, där båda Volvobolagen slår rekord och nya internationella etableringar sker. Men ett växande näringsliv ställer krav på en snabb uppkoppling till Landvetter flygplats och goda pendlingsmöjligheter i regionen. Vi behöver en ny järnväg till Landvetter flygplats och Borås nu! Varken näringslivet, pendlarna eller miljön kan vänta, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Göteborg–Borås är ett av landets hårdast trafikerade pendelstråk med mer än 100 000 dagliga resor. Samtidigt är järnvägen Sveriges sämsta mellan två stora och närliggande städer. En tågresa de sex milen tar cirka 60 minuter. 75 procent av pendlarna väljer bilen och 25 procent tar bussen. Hela 1 400 bussar per dygn passerar det ofta hårt ansträngda Delsjömotet. Med ett modernt dubbelspår skulle restiden kunna kortas till 35 min.

– Det borde vara självklart att Västsveriges två största städer förbinds av en modern och snabb järnväg som underlättar för människor att resa till jobb, studier, släkt och vänner, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad.

Regeringen väntas presentera den slutliga nationella planen för transportsystemet 2018-2029 under våren 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer