Söndag 7 juni 2020

Pandemin har nått en platå i regionen

Pandemin har nått en platå i Västra Götaland, men belastningen på vården är fortsatt stor och smittspridning pågår i hela regionen. Smittskyddsläkarens budskap till allmänheten inför långhelgen är att hålla ut och avstå de stora festerna – faran är inte över.

De senaste dagarna har Västra Götalandsregionen haft i genomsnitt ungefär 300 inneliggande patienter, varav ett åttiotal i intensivvård. Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, konstaterar att pandemin har nått en platå i Västra Götaland.

– Vi befinner oss helt klart på en platå men belastningen på sjukvården är fortsatt hög. Nu hoppas vi att kurvan viker nedåt de närmaste veckorna, men det är fortfarande för tidigt att säga, det är mycket som vi inte vet om det här viruset, säger hon i ett pressmeddelande.

Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg konstaterar att antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka i Västra Götaland.

– Vi kommer att se en fortsatt ökning, dels eftersom det finns en samhällsspridning i samtliga kommuner i Västra Götaland, dels eftersom vi hela tiden utökar vår provtagning, framför allt av vård- och omsorgspersonal, för att de ska kunna återgå i arbete, säger han.

Så här inför långhelgen och kommande skolavslutningar vill Thomas Wahlberg mana allmänheten till försiktighet. Budskapet är att följa myndigheternas rekommendationer till exempel om att hålla avstånd, skydda personer över 70 år och stanna hemma vid förkylningssymtom. Det är också viktigt att avstå långa resor och stora sammankomster.

– Många människor har tagit sitt ansvar och gjort oerhört mycket för att minska smittspridningen. Men det är viktigt att vara medveten om att den fortfarande pågår och att människor fortsätter att drabbas av covid-19. Det är vad vi, var och en, gör nu som avgör hur många människor som blir allvarligt sjuka framöver, säger Thomas Wahlberg.

Med anledning av kortveckan arrangerar Västra Götalandsregionen inte någon pressträff denna vecka. Det kommer heller inte att finnas någon ny statistik kring antal smittade per kommun, provtagningar eller avslutade vårdtillfällen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet