Onsdag 12 december 2018

Plan för moderniserad vård

Skaraborgs sjukhus i Mariestad.
Skaraborgs sjukhus i Mariestad.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antog på tisdagen en handlingsplan för att utveckla och modernisera vården i Västra Götalandsregionen.
Planen innebär en prioritering av den nära vården i regionen. Specialiserad vård ska koncentreras.

Styrelsen menar att den vård som patienterna behöver ofta ska i första hand ges nära patienten antingen i patientens hem, i primärvården eller genom digitala vårdformer.

Samtidigt ska den specialiserade sjukhusvården koncentreras till färre platser. Detta för att säkerställa kvalitet och tillgänglighet.

Handlingsplanen, som omfattar åren 2018 och 2019, innehåller åtgärder inom omställningens fyra områden: utveckla och stärka den nära vården, koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet, utveckla digitala vårdformer och tjänster och fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Det handlar bland annat om att:

• Utveckla en modell för närsjukvårdscentrum med ett ökat samarbete mellan kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och specialiserad sjukhusvård
• Utreda hur en större andel av vårduppdragen och de ekonomiska resurserna kan föras över till primärvården och den övriga nära vården
• Slutföra planen för kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin och ta fram en plan för kompetensförsörjning av den samlade nära vården
• Stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet bland annat genom digitala verktyg
• Utreda hur strukturen ska se ut för det akuta omhändertagandet på olika nivåer och i olika delar av regionen
• Utveckla tjänster och infrastruktur för digitala vårdmöten och andra digitala vårdkontakter

 

Handlingsplanen bygger på strategin för omställning av hälso- och sjukvården som regionfullmäktige antog i maj 2017. Sammanlagt har Västra Götalandsregionen avsatt 1 miljard kronor för att underlätta omställningen av vården. För 2017 avsattes 100 miljoner kronor, för 2018 350 miljoner och för 2019 550 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer