Lördag 18 januari 2020

– Populistiskt förslag om ungdomsrabatt på Västtrafik

Regionstyrelsen säger nej till det S- förslaget att återinföra ungdomsrabatten för Västtrafiks periodbiljetter, upp till 25 år. Idag gäller rabatten till 19 år. Foto: Thomas Harrysson, Västtrafik.
Regionstyrelsen säger nej till det S- förslaget att återinföra ungdomsrabatten för Västtrafiks periodbiljetter, upp till 25 år. Idag gäller rabatten till 19 år. Foto: Thomas Harrysson, Västtrafik.

På regionstyrelsen i morgon, beslutas om den socialdemokratiska motion som vill återinföra ungdomsrabatt upp till 25 år, för Västtrafiks bussar, tåg och båtar.
Miljöpartiets regionråd Ulrika Frick kallar förslaget populistiskt och menar att det kan leda till stora neddragningar av trafik.

– Vi socialdemokrater bar i flera är drivit frågan om att återinföra den 25-procentiga ungdomsrabatt för ålder 20-25 är som den moderatledda ledningen tog bort under förra mandatperioden. Vi är fortfarande övertygade om att varje åtgärd som kan minska utsläpp och öka hänsynstagande för vår jord är väl värt att investera i, skriver regionrådet Alex Bergström (S), Falköping, som är en av motionärerna.

Reformen beräknas kosta 59 miljoner kronor. Detta får kollektivtrafiknämndens ordförande, regionrådet Ulrika Frick (MP), att reagera:

– Det är anmärkningsvärt att lägga fram ett populistiskt förslag som ska rymmas inom Västtrafiks ordinarie budget och det får självklart konsekvensen att något annat måste prioriteras bort, säger hon.

–För att finanserna förslaget innebär det i så fall stora neddragningar på trafik, summan motsvarar t.ex. all expressbusstrafik i Fyrbodal, stadstrafiken i Uddevalla eller linjen Grön express. Är man en seriös politiker måste man då ställa sig frågan vilket som är viktigast, åka gratis eller ha bussar att åka med? Säger Ulrika Frick (MP).

Oppositionsrådet Alex Bergström (S) slår tillbaka:

– Vi har i flera år drivit frågan om att återinföra den 25-procentiga rabatten för unga mellan 20 och 25 år. Det var också ett av våra vallöften. Och att hålla sina vallöften är inte ”populism”– det är en ekonomisk smart rabatt, säger han i ett pressmeddelande.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin föreslår regionstyrelsen att avslå motionen. Efter regionstyrelsens behandling på tisdag, går frågan vidare till regionfullmäktige.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet