Torsdag 28 september 2023

Positivt inom turistnäringen

Foto: AB Göta kanalbolag
Foto: AB Göta kanalbolag

Den västsvenska besöksnäringen tror på fler gäster och bättre omsättning under sommaren 2018 jämfört med 2017. Det visar Besöksnäringsindex, som är Turistrådet Västsveriges årliga mätning av näringens förväntningar.

– Det känns glädjande att Besöksnäringsindex fortsätter ligga på en hög nivå. Det gynnar alla oss som verkar inom besöksnäringen, och spiller så klart också över på andra branscher – inte minst handeln, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Besöksnäringsindex räknas fram utifrån ett frågeunderlag som besöksnäringsverksamheter ur Turistrådet Västsveriges affärssystem får svara på via en årlig webbenkät. Det finns en stor optimism hos de tillfrågade verksamheterna – oavsett om det gäller förväntad omsättning, investeringar, antal gäster eller förväntat antal arbetade timmar. Det övergripande indexet når 2018 72 – att jämföra med 2017 års index på 67.

Mest positivt inom restaurang/café

Allra mest positiva av de tillfrågade är restauranger och caféer. Sex av tio svarande företag inom detta segment förväntar sig en ökning när det gäller besöksvolymer och omsättning sommaren 2018 jämfört med 2017. Övriga tror, med något enstaka undantag, på en lika bra sommar som 2017.

– Turistrådet ser Besöksnäringsindex som en bra barometer för det allmänna läget i Västsveriges besöksnäring. Svarsfrekvensen bland de tillfrågade ligger nära 60 procent, vilket säkerställer undersökningens trovärdighet som en bra indikator, säger Fredrik Lindén.

Fler övernattningar januari-april

2017 blev det tredje rekordåret i rad för den västsvenska besöksnäringen när det gäller antal gästnätter, som då uppgick till strax över 9,6 miljoner.

Den positiva trenden har fortsatt även in i 2018. På hotell, stugbyar och vandrarhem har det gjorts 2 % fler övernattningar under januari-april, än under motsvarande period 2017.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
Senaste nyheterna
Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar Vad vill du egentligen? ”Ett dråpslag mot folkbildningen” 4 av 10 kör för fort utanför skolor