Tisdag 25 september 2018

Projekt om SMS-livräddare förlängs

Foto: Fredrik Andersson
Foto: Fredrik Andersson

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att förlänga finansieringen av projekt för SMS-livräddare i Västra Götalandsregionen till 2020.

Varje år drabbas ungefär 10 000 svenskar av hjärtstopp. Att snabbt få hjälp kan vara avgörande för att överleva ett hjärtstopp. I drygt ett år har Västra Götalandsregionen deltagit i ett forskningsprojekt där frivilliga sms-livräddare kan rycka ut och utföra hjärt-lungräddning på drabbade personer i väntan på ambulans.

Antalet registrerade SMS-livräddare i Västra Götaland är cirka 8 500 personer. Syftet är att de så snabbt som möjligt ska kunna ta sig till platsen och sätta igång med hjärt-lungräddning – och ta med sig en elektrisk hjärtstartare om sådan finns i närheten – till dess att sjukvårdspersonal är på plats och kan ta över.

Totalt sett finns cirka 30 000 hjärtstartare på offentliga platser i Sverige. Trots antalet, används hjärtstartare endast i ett fåtal fall. Forskning har dock visat att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan 7 av 10 överleva.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet