Måndag 23 juli 2018

Regeringen ger 67 miljoner extra till vården

I regeringens förslag till vårändringsbudget, som presenteras inom kort, finns det en satsning på 400 miljoner kronor under 2018 för bättre tillgänglighet och kortade vårdköer.

– Personalen är lösningen. 66,8 miljoner kommer ge Västra Götaland bättre förutsättningar att kapa vårdköer och säkerställa bemanningen, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Det handlar bland annat om att hantera en pressad personalsituation och de tider på året när vården är som mest pressad.

Medlen tillförs för att förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården och korta köerna. Medlen kan användas av landstingen för bland annat förstärkning under sommaren, mobila team i primärvården för en snabbare vård nära medborgaren samt genom att vårdens personal används så att alla kompetenser tas till vara, exempelvis i form av vårdteam med flera olika professioner.

– Tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser, men nu ser vi till att det finns bättre förutsättningar för att lösa vårdens problem och trygga vården i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll

Medlen kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet