Lördag 18 augusti 2018

Regionbudget fastställdes

Regionfullmäktige i Västra Götaland fastställde på tisdagen detaljbudgeten för 2018. Sammantaget beräknas resultatet under året bli minus 186 miljoner kronor.

Koncernkontorets budgetöversyn visar samtidigt att flera sjukhus befarar stora underskott. Inga åtgärdsplaner har dock rapporterats i samband med att detaljbudgeten lämnades in. Koncernkontoret förutsätter att åtgärder vidtas av styrelserna om dessa bedömer att det finns risk för ekonomisk obalans. Koncernkontoret kommer även att följa upp sjukhusens kostnadsutveckling och åtgärdsplaner samt återrapportera till regionstyrelsen.

S, V och SD deltog inte i beslutet.

2016 gav också ett stort plusresultat på 1 600 miljoner kronor. 2017 blev ett minus på 223 miljoner kronor, efter att regionfullmäktige gjort en extra satsning på kollektivtrafiken i Göteborg med 841 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet