Lördag 18 augusti 2018

Regionen bygger spårvagnsdepå för 2 miljarder

Foto: Göteborgs Spårvägar
Foto: Göteborgs Spårvägar

Västra Götalandsregionen bekostar en ny spårvagnsdepå i Göteborg. Kostnaden uppgår till två miljarder kronor.

Som en följd av att regionen, genom Västtrafik, nu går in som delägare i Göteborgs Spårvägar AB kommer regionen få bekosta den nya spårvagnsdepån Ringön i Göteborg. Det handlar om mycket stora belopp.

Regionstyrelsen i Västra Götaland beslöt på tisdagen att föreslå regionfullmäktige att ”genomföra projekt Spårvagnsdepå Ringön, etapp 1 och 2 inklusive serviceanläggning, inom en ram av 1780 miljoner kronor utöver beslutad investeringsbudget.”

Till detta kommer fastighetsinköp på 190 miljoner kronor. Totalt två miljarder kronor

Redan i mars godkände regionfullmäktige en avsiktsförklaring där Västra Götalandsregionen och Göteborg stad gemensamt uttalar sig för att förstärka kollektivtrafiksystemet i Göteborg. Där anges särskilt vikten av att bygga spårvagnsdepån .

Bygget ska vara klart år 2023.

Läs mer:

Regionen ska bygga ny spårvagnsdepå

 

Ny spårvagnsdepå är gökunge i regionbudget

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer