Torsdag 21 mars 2019

Regionen förlänger avtal med SOS Alarm

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade på onsdagen att förlänga avtalet med SOS Alarm Sverige AB som längst till 31 mars 2019 under tiden som regionen fortsätter bygga upp prioriteringsfunktionen i egen regi.

Västra Götalandsregionen har tidigare beslutat att ta över prioriteringen av larmsamtal till 112 och att SOS Alarm behåller ansvaret för dirigeringen av ambulanser.

Under det senaste halvåret har Närhälsan inom Västra Götaland  arbetat med att bygga upp prioriteringsfunktionen. Men rekryteringen av sjuksköterskor och annan sjukvårdsutbildad personal har inte kunnat ske i den utsträckning som behövs för att kunna ta över funktionen i egen regi.

Regionledningen behöver därför förlänga uppbyggnadstiden och avtalet med SOS Alarm. I hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag ingår förutom prioriteringsfunktionen också koordinering av ambulanshelikoptern och dirigering av liggande sjuktransporter.

Kostnaderna för prioriteringsfunktionen i egen regi blir cirka 40 miljoner kronor dyrare än beräknat men hälso- och sjukvårdsstyrelsen bedömer att kvaliteten och patientsäkerheten är överordnad.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet