Torsdag 9 juli 2020

Regionen kan låna ytterligare två miljarder

Regionstyrelsen beslutade att regionen kan låna ytterligare två miljarder kronor i år för att klara konsekvenserna av coronapandemin. Detta för att stärka regionens finansiella ställning.

Västra Götalandsregionen har en låneram för långfristiga och kortfristiga externa lån på 12 miljarder kronor som har beslutats av regionfullmäktige. Regionstyrelsen fattar beslut om nyupplåning av långfristiga lån inom denna ram.

Till följd av coronapandemin står Västra Götalandsregionen inför en ekonomisk utmaning med stora förväntade underskott de närmaste åren. Samtidigt är situationen på de finansiella marknaderna ansträngd, vilket på sikt skulle kunna få en påverkan på förutsättningarna för extern upplåning.

Regionstyrelsen beslutade därför att medge ytterligare extern upplåning om två miljarder kronor under 2020 för att stärka den finansiella ställningen till följd av rådande omständigheter.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet