Lördag 6 juni 2020

Regionen kompenserar för covid-19

Regionen äger flera bolag som Västtrafik AB, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker AB, Turistrådet Västsverige AB, och Film i Väst AB. Foto: Västtrafik/Thomas Harrysson
Regionen äger flera bolag som Västtrafik AB, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker AB, Turistrådet Västsverige AB, och Film i Väst AB. Foto: Västtrafik/Thomas Harrysson

Regionstyrelsen vill att regionfullmäktige garanterar att regionägda verksamheter och bolag inte drabbas ekonomiskt av Covid-19.

Västra Götalandsregionen (VGR) är ensam ägare till GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB, Turistrådet Västsverige AB, Västtrafik AB och Film i Väst AB. Regionteater Väst AB ägs till 91 procent av VGR. Flera av dessa bolag är drabbade av stora intäktsbortfall på grund av den pågående influensapandemin Covid-19.

Dessa intäktsbortfall kan komma att bli så stora att bolagens styrelser kan bli skyldiga enligt aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning. För Västtrafik AB gäller det dessutom att säkerställa att man kan upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Regionstyrelsen föreslår därför regionfullmäktige att besluta om en aktieägargaranti på upp till 700 miljoner kronor till bolagen gällande till den 31 december 2022.

Covid-19 kommer även att få ekonomiska konsekvenser för regionens verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som regionen finansierar. Även tillgängligheten till vård kommer att påverkas vilket i sin tur kan medföra att sjukhusen får minskade intäkter till följd av minskad produktion. Regionstyrelsen vill att dessa konsekvenser hanteras gemensamt när situationen stabiliseras.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer