Lördag 17 november 2018

Regionen ökar sina investeringar

Den politiska ledningen lägger sin budget för 2019. Från vänster regionråden Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C), Monica Selin (KD), Johnny Magnusson (M) och Birgitta Losman (MP). Foto Christer Ehrling
Den politiska ledningen lägger sin budget för 2019. Från vänster regionråden Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C), Monica Selin (KD), Johnny Magnusson (M) och Birgitta Losman (MP). Foto Christer Ehrling

Investeringstakten skruvas upp i regionen kommande år, om den grönblå politiska ledningen får som den vill. Nästan 19 miljarder ska investeras åren 2019 till 2021.
Budgetförslaget bygger på oförändrad skatt. Den nära primärvården och förbättringar av vårdpersonalens villkor prioriteras.

När Västra Götalandsregionens grönblå politiska ledning nu lägger sin sista budget inför höstens val inleder partierna med att konstatera att de rustat regionen väl inför framtidens utmaningar. Efter skattehöjningen, som år 2015 inledde nuvarande mandatperiod, är regionens kassakista nu välfylld. Det egna kapitalet närmar sig åtta miljarder kronor.

– Tack vare en välskött ekonomi har vi kunnat genomföra mycket kraftfulla satsningar på akutvården, omställningen av vården och framtidens vårdinformationssystem, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Oförändrad skatt

Skatten föreslås oförändrat 11:48 kronor per intjänad hundralapp. I föreslagen budget kompenseras för inflation och kostnadsuppräkningar med två procent. Något generellt effektiviseringskrav läggs inte.

Totalt fördelas 54 miljarder kronor till regionens olika verksamheter. Av dessa går över 42 miljarder till hälso- och sjukvården. För regionutvecklingen avsätts drygt sju miljarder kronor, varav kulturverksamheten får 1,2 miljarder.

Nära vård

Huvudprioriteringen är hälso- och sjukvården. Regionledningen understryker att de under de gångna åren, 2015 till 2018, tillfört hälso- och sjukvården 6,5 miljarder kronor

-2019 kan vi bland annat fullfölja satsningen på vårdens medarbetare genom att höja OB-tillägget för helgtjänstgöring från plus 15 till 50 procent, säger Johnny Magnusson.

– I vårt förslag tillför vi ytterligare resurser direkt riktade till primärvården. Detta gör vi för att stärka den nära vård som står i centrum för omställningen, den kanske mest genomgripande reformagendan någonsin för sjukvården i Västra Götaland. Nu skapar vi förutsättningar för att utveckla den nära vård som regionens invånare behöver ofta och för ett arbete för ökad kvalitet och tillgänglighet i hela vårdkedjan, säger Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Investeringar

Investeringstakten skruvas upp rejält. För ett par år sedan ökade den budgeterade investeringsramen från 3,6 miljarder år 2016 till 4,8 miljarder år 2018. Nu läggs investeringsramarna på 6,4 miljarder år 2019, 6 miljarder 2020 och 6,3 miljarder år 2021.

Det handlar om investeringar på sjukhusen och i vårdens framtida IT/vårdinformationsmiljö. Dessutom fortsätter satsningen på kollektivtrafik.

– Vi har genomfört historiskt stora satsningar med bland annat ett beslut om miljardinvesteringar på nya regiontåg och Västtågsutredningen. Västtågsutredningen handlar om att undersöka var det går att öppna fler tågstopp på landsbygden, nu är det snart dags att peka ut ett antal lämpliga nya stopp. Vi sätter nu av riktade medel för att underlätta för de nya tågstoppen, säger regionrådet Birgitta Losman (MP), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Totalt landar budgetförslaget på på blygsamma plus 56 miljoner kronor. Det kan jämföras med resultatet år 2017 som var plus 618 miljoner – men som efter en kollektivtrafiksatsning i Göteborg stannade på minus 223 miljoner. År 2016 var resultatet plus 1 684 miljoner kronor, och 2015 plus 761 miljoner kronor.

S kritisk

Socialdemokratiska oppositionsrådet Helen Eliasson är kritisk mot budgetförslaget.

-Det borde vara en tid för självrannsakan för den moderatledda regionmajoriteten. Sedan 2014 har köerna till sjukvården i Västra Götaland växt kraftigt, tillgängligheten minskat och personalomsättningen ökat. Men istället slår man sig för bröstet och hävdar att allting är bra. Det vittnar om en häpnadsväckande oförmåga att inse och ta sitt ansvar för Sveriges största sjukvårdsregion, säger hon i en kommentar till det lagda budgetförslaget.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer