Söndag 19 augusti 2018

Regionen redovisar minus 223 miljoner

Västra Götalandsregionens slutliga resultat för år 2017 uppgår till minus 223 miljoner kronor. Akutsjukhusen gick back med drygt en halv miljard kronor.

Samtidigt visar akutsjukhusen i regionen ett samlat underskott på 487 miljoner kronor.  Sammantaget blir resultatet för centrala hälso- och sjukvårdsstyrelsen, de lokala beställarnämnderna, Folktandvården och Närhälsan ett överskott på 94 miljoner kronor.

Regionens resultat är lägre än föregående år och avviker negativt mot budget med 359 miljoner kronor. År 2016 var regionens resultat plus 1,6 miljarder kronor

Resultatet inkluderar en medfinansiering med 841 miljoner kronor till en omfattande kollektivtrafiksatsning i Göteborgsområdet inom ramen för Sverigeförhandlingen om höghastighetsbanor. Exklusive kollektivtrafiksatsningen är resultatet positivt med 618 miljoner kronor.

-2017 har varit ett år av fokusering och kraftsamling. Det gläder mig även att kunna säga att vi nu har brutit den negativa trenden vad gäller kötider till vården, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Regionfullmäktige har under 2017 uppdragit till nämnder och styrelser att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans, förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården samt att bryta den negativa utvecklingen inom kvalitets- och patientsäkerhetsområdet.

Regionstyrelsen godkände årsredovisningen vid sitt möte på tisdagen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer