Fredag 20 september 2019

Regionen saknar beredskap för kommuner utan vårdcentral

Regionrådet Jonas Andersson (L) medger att det är otydligt hur regionen ska agera om en kommun riskerar att helt bli utan vårdcentral. Detta kan nu inträffa i Åmål i Dalsland. Regionen la ner sin vårdcentral i Åmål år 2016. Samtidigt beslöt regionen att lägga ner Närhälsans vårdcentral ner i Skara (Bilen). I Skara tog Bräcke diakoni över.
Regionrådet Jonas Andersson (L) medger att det är otydligt hur regionen ska agera om en kommun riskerar att helt bli utan vårdcentral. Detta kan nu inträffa i Åmål i Dalsland. Regionen la ner sin vårdcentral i Åmål år 2016. Samtidigt beslöt regionen att lägga ner Närhälsans vårdcentral ner i Skara (Bilen). I Skara tog Bräcke diakoni över.

Regionen har ingen beredskap för hur man agerar om en kommun blir helt utan vårdcentral.
– Det vi funderar på är om att någon vårdgivare ska få ett uppdrag att ha beredskap för att omedelbart ta över om en vårdcentral går i konkurs, stänger ner eller blir av med sitt uppdrag, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Regionen tvingas nu ändra sitt regelverk för situationer där kommuner i länet blir helt utan vårdcentral. Det riskerar att för första gången inträffa i Åmål. Detta efter att regionen lagt ner sin egen vårdcentral och kvarvarande privata vårdcentral anklagas för allvarliga kvalitetsbrister.

Bakgrunden ligger två år tillbaka. Våren 2016 beslöt regionfullmäktige att stänga Närhälsans vårdcentraler i Skara, Åmål, Viskafors, Brastad och Åby. Närhälsan är namnet på regionens egna vårdcentraler.

Kort varsel

Inför beslutet argumenterade ledande sjukvårdspolitiker för att det fanns privata alternativ som var beredda att omedelbart starta nya vårdcentraler på de berörda orterna.

Men denna beredskap fanns inte. I Skara tvingades Bräcke diakoni rädda situationen åt regionen. Bräcke Diakoni hade sedan tidigare en mindre vårdcentral, men fick hastigt ”ta över” Närhälsans vårdcentral vid Malmgatan. Annars hade det blivit kaos sommaren 2016.

– Ja, det blev på kort varsel. Vi fick fram ersättningsvårdcentraler, men det är rätt att en del var under galgen, som i Skara. I Åmål fick den befintliga vårdcentralen fördubbla sin verksamhet. Och det är en utmaning, det förstår jag, säger Jonas Andersson (L), som är ordförande i regionens centrala hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Åmål

I Åmål fick nedläggningen av Närhälsans vårdcentral stora konsekvenser. Balderkliniken, som då drev den mindre vårdcentralen på orten, fick 2016 ta emot 6 000 patienter på 60 dagars varsel, utan att ens ha patientjournaler på dem, uppger företrädare för företaget till SVT Nyheter Väst.

Strax före jul 2018 fick Balderkliniken hård kritik från regionens koncernkontor. En rapport visar att vårdcentralen lider av allvarliga brister – såpass allvarliga att patienter riskerar att komma till skada. Balderkliniken ifrågasätter dock rapporten och menar att man efter turbulensen 2016 nu har stabiliserat verksamheten med en bra bemanning.

Men skulle vårdcentralen tvingas stänga, vilket regionens koncernkontor föreslagit, så blir Åmål helt utan vårdcentral i sin kommun.

Utan listning

Därmed aktualiseras frågan om vad som händer i en kommun när ingen vårdcentral finns kvar. Oavsett om det är regionen eller privata företag som lägger ner dessa. Frågan behandlades på det senaste mötet med hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Om en kommun saknar vårdcentral med avtal inom ramen för Vårdval Vårdcentral, finns inget ickevalsalternativ för invånarna iden aktuella kommunen. När det inte finns en vårdcentral i en kommun, sätts närhetsprincipen ur spel. Invånarna/patienterna i en sådan kommun förblir därför olistade, såvida de inte gör ett aktivt val och listar sig på vårdcentral i annan kommun, konstaterar hälso-och sjukvårdsdirektör Ann Söderström i sin skrivelse till styrelsen.

Därför inför regionen nu en regel om att invånare som inte är listade på vårdcentral, som en följd av att det inte finns en vårdcentral i deras hemkommun, under ett halvt års tid ska kunna besöka vårdcentraler i grannkommuner. Dessutom med samma pris som för listade patienter vid vårdcentralen.

Men regleras det inte i regionen att det ska finnas minst en vårdcentral i varje kommun?

– Det var en av de hetaste diskussionerna vid införandet av vårdvalet. Vad gör vi om det uppstår ”vita fläckar. Jag är osäker på om det finns en sådan regel. Men det är nog otydligt, säger Jonas Andersson.

Ni kan väl beordra er egen Närhälsan att då öppna en vårdcentral?

– Jag menar att den dörren är stängd. I en fri marknad måste vi agera konkurrensneutralt. Vi kan inte ställa särskilda krav på Närhälsan, säger Jonas Andersson:

– Det vi funderar på är om vi ska någon vårdgivare, vilket kan vara Närhälsan eller någon annan, som har beredskap att omedelbart ta över en vårdcentral om den går i konkurs, stänger ner eller blir av med sitt uppdrag.

– Det innebär inte att de skulle ha ett team som står och väntar. Men vi skulle ha en upphandlad tjänst där vårdgivaren kan styra om sina resurser för att, i ett övergångsskede, lösa en sådan situation.

Kan du tänka dig detta?

– Det skulle jag kunna tänka mig. Men det ligger inte på bordet just nu. Kommunerna måste ju ta över ansvaret om en skolkoncern inte öppnar sin skola på måndag. Då är det kommunen som får lösa situationen, påpekar Jonas Andersson.

Men ni kan politiskt fatta beslut om att lägga ner fem vårdcentraler, ibland annat Åmål och Skara. Kan ni inte politiskt också starta upp vårdcentraler?

– Det var fem vårdcentraler som i förlängningen riskerade att bli stängda av oss – eftersom de inte höll måttet kvalitetsmässigt, bemanningsmässigt eller ekonomiskt. Det var därför Närhälsan ville avyttra dessa, menar Jonas Andersson (L).

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer