Onsdag 26 september 2018

Regionen ska bygga ny spårvagnsdepå

Foto: Göteborgs Spårvägar
Foto: Göteborgs Spårvägar

Västra Götalandsregionen går in och köper 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. En följd är också att regionen får uppföra en ny spårvagnsdepå i Göteborg för upp till två miljarder kronor.

Spårvagnstrafiken är det största trafikslaget inom regionens kollektivtrafik. Västra Götalandsregionen betalar sedan 2012 drift och kapitalkostnader för spårvagnstrafiken i Göteborg. Till skillnad från Västtrafik, som regionen äger till 100 procent, ägs spårvagnstrafiken av Göteborg stad, som hittills bekostat spårvagnar och depåer.

På tisdagens regionstyrelse godkändes en avsiktsförklaring som innebär att regionen via Västtrafik AB köper 15 procent av aktierna i Göteborgs Spårvägar AB. Regionen får då också en styrelseplats som är en del av bolagets presidium samt en ersättare i bolagets styrelse.

Spårvagnsdepå

Enligt avsiktsförklaringen ska regionen därmed också bli ägare till spårvagnsdepåerna Rantorget, Majorna och Slottsskogen till marknadspris samt bli ägare till mark på Ringön och uppföra en ny spårvagnsdepå. Detta är en mycket stor investering där kostnaden tidigare beräknats till mellan 1,2 och 2 miljarder kronor.

Regionstyrelsen har redan under 2016 varnat för att denna investering skulle kunna dyka upp i regionens investeringsbudget. Det bör finnas beredskap för att snabbt kunna aktualisera denna, konstaterade regionstyrelsen i sina budgetunderlag.

Regionen ska dessutom också direkttilldela Göteborgs Spårvägar AB driften av spårvagnstrafiken till och med 2034 och ingå banavgiftsavtal för spåranläggningen med Göteborgs stad.

Nu ska regionfullmäktige också godkänna avsiktsförklaringen.

Läs mer (Skaraborgsbygden 20 maj 2016):

Ny spårvagnsdepå är gökunge i regionbudget

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer