Onsdag 12 december 2018

Regionen stärker förlossningsvård

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland avsätter sammanlagt 14,6 miljoner kronor för förlossningsvården och eftervården för nyförlösta kvinnor.

10 miljoner kronor ska i första hand användas för bemanning och kompetenshöjande insatser och 4,6 miljoner används för att förbättra eftervården för kvinnor med bäckenbottenskador.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet