Måndag 21 september 2020

Regionen straffar fuskande vårdcentraler

Nästa vecka beslutar Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse om sanktioner för de vårdcentraler som bedöms ha fuskat vid rapportering av diagnoser.
Detta drabbar fyra vårdcentraler i Falköping, Tidaholm, Lidköping och Mariestad.

Vid en granskning som regionen genomfört vid 29 vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral konstateras att 13 enheter medvetet har försökt höja sin ACG-poäng genom irrelevant diagnosregistrering. I Skaraborg handlar det om Närhälsans vårdcentral Oden i Falköping och Närhälsan i Tidaholm.

Dessutom har nio enheter möjligen försökt höja sin ACG-poäng medvetet genom irrelevant diagnosregistrering. Två av dessa ligger i Skaraborg: Närhälsan Guldvingen i Lidköping samt Närhälsan i Mariestad.

Sammantaget bedöms 22 enheter ha fått högre ersättning än de annars skulle fått, genom felaktig diagnosregistrering,

Lägre ersättning

Koncernkontorets förslag till ekonomisk reglering för de 22 enheterna under 20 månader erhåller den lägsta ACG-poäng som respektive enhet erhållit under perioden 2016 – 2018.

Regleringen sker genom beräkning av ett snitt av total ACG-poäng per enhet under perioden. Därefter beräknas periodens lägsta ACG-nivån minus snittet. Resultat av denna beräkning är den föreslagna regleringen.

Regleringen sker genom avdrag, dock som lägst 40 000 kr per enhet och månad. Ny journalgranskning genomförs efter 20 månader.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer