Fredag 5 juni 2020

Regionens bokslut visar överskott på en miljard

Nöjda regionråd, frän vänster: Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C), Johnny Magnusson (M), Ulrika Frick (MP), Conny Brännberg (KD)
Nöjda regionråd, frän vänster: Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C), Johnny Magnusson (M), Ulrika Frick (MP), Conny Brännberg (KD)

Regionens resultat för 2019 blev plus 336 miljoner kronor. Till detta resultat tillförs orealiserade finansiella vinster om 727 miljoner kronor. Resultatet blir samlat en vinst på över en miljard kronor.
Samtliga sjukhus visar dock negativa ekonomiska resultat.

På tisdagen fastställde regionstyrelsen Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2019. Det överlämnas nu till regionfullmäktige.

Västra Götalandsregionens resultat för 2019 blev plus 336 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse med 333 miljoner kronor mot budget.

Till detta resultat ska tillföras orealiserade finansiella vinster om 727 miljoner kronor, vilket innebär att det redovisade resultatet för 2019 är plus 1 063 miljoner kronor.

Underskott på sjukhus

Trots ett positivt resultat för helheten går utförarna inom hälso- och sjukvården med underskott. Samtliga sjukhus har dock under året genom sina åtgärdsplaner brutit sin kostnadsutvecklingstakt från genomsnittet 7 procent till 2,5 procent.

– Mycket fokus har under 2019 riktats mot sjukhusens ansträngda ekonomi. Sjukhusen har arbetat hårt med både verksamhet och ekonomi i balans samtidigt som de fortsatt att leverera god vård till invånarna. Som ett resultat har kostnadsutvecklingen bromsat in och överstiger inte längre intäktsutvecklingen, konstaterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin i årsredovisningen.

Nytt Umeå

– Det ska inte glömmas bort att vi lever i ett område som präglas av stark utveckling. Länet har vuxit med knappt 130 000 nya invånare det senaste året. Det innebär att vi har ytterligare ett Umeå att ta hand om inom vårt förvaltningsområde. Sett ur det perspektivet är det förståeligt att insatser och resurser måste utvärderas och omprövas kontinuerligt, skriver regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) i förordet till årsredovisningen.

Skaraborgs sjukhus

Samtliga sjukhus visade 2019 negativa ekonomiskt resultat.

För Skaraborgs sjukhus uppgick underskottet till minus 116 miljoner kronor, vilket ändå var en klar förbättring jämfört med prognoserna under våren 2019, med prognosen minus 250 miljoner kronor, och under hösten 2019, med prognosen minus 150 miljoner kronor.

Detta resultat måste nu Skaraborgs sjukhus hämta in under kommande treårsperiod. Enligt regionen regelverk ska återbetalning av negativt eget kapital efter resultatdispositioner ske senast tre år efter aktuellt bokslutsår.

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att det negativa egna kapitalet ska återställas för samtliga  sjukhus; Skaraborgs sjukhus med 116 miljoner kronor, Sahlgrenska universitetssjukhuset med 73 miljoner kronor, NU-sjukvården med 99 miljoner kronor, Södra Älvsborg Sjukhus med 186 miljoner kronor samt för Sjukhusen i väster med 124 miljoner kronor. Dessutom ska Västra hälso- och sjukvårdsnämnden på samma tid återställa drygt 32 miljoner kronor.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer