Onsdag 26 februari 2020

Regionlån på två miljarder för Göteborgs spårvägar

Foto: Göteborgs Spårvägar
Foto: Göteborgs Spårvägar

Västra Götalandsregionen behöver under detta år investera över två miljarder kronor i Göteborgs spårvägar.
För att inte detta ska belasta regionens ansträngda investeringsbudget vill regionstyrelsen nu att investeringarna finansieras med extern upplåning.

Vid tisdagens möte med regionstyrelsen beslutades, att föreslå regionfullmäktige godkänna, att ”investeringar med anledning av spårvägsaffären med Göteborgs stad kan finansieras med extern upplåning inom bestämmelserna i Västra Götalandsregionens finanspolicy”.

Detta för att få fram 2 040 miljoner kronor för framtida investeringar vid Göteborgs spårvägar. Totalt för perioden 2019 – 2024 bedöms kostnaderna uppgår till knappt sex miljarder kronor.

Under 2019 har totalt 373 miljoner kronor betalats, vilket avser 268  miljoner kronor för spårvagnar och 105 miljoner kronor för depån Ringön.

Under 2020 kommer totalt 1 667 mnkr betalas. I detta ingår Rantorget AB 348 miljoner kronor, depå Majorna 32 miljoner kronor, depå Slottsskogen 40 miljoner kronor, spårvagnar 529 miljoner kronor samt förvärv av mark och byggnader vid depå Ringön för 718 miljoner kronor.

Läs mer:

Regionen bygger spårvagnsdepå för 2 miljarder

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer