Fredag 20 september 2019

S kräver haverikommission i regionen

– Att 12 000 patienter plötsligt ställs utan tillgång till primärvård kan inte få passera utan att ansvar utkrävs.
Socialdemokraterna kräver idag att Västra Götalandsregionen tillsätter en haverikommission om den havererade primärvården i Åmåls kommun.

Efter lång tid av påtagliga problem med att ge en patientsäker och god vård stängdes vårdcentralen Balderkliniken i början av april. Att kliniken stod inför stängning har varit klar sedan i höstas. Redan då krävde Socialdemokraterna att åtgärder skulle sättas in för att säkra vården för de 12 000 patienter som Balderkliniken hade listade.

Men det kom att dröja ända till den 5 februari i år, på regionstyrelsemötet, innan det moderatledda regionstyret ställde sig bakom Socialdemokraternas krav, om att ersättningsvård ska finnas på plats senast 31 mars, innan Balder stängs. Det var också uppdraget som gavs till regiondirektören på mötet.

– Regionen har ett sista hands-ansvar för människors rätt till god vård. Då går det inte att blunda för den situation som råder i Åmål, där vården har bedömts som direkt farlig för patienterna, trots tillskott av extra resurser, sa Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna, då.

Den 9 april stängdes Balder. Någon ny vårdgivare fanns inte på plats, trots beslutet i februari. Åmåls kommun tvingades in i stabsläge och fick dra igång sin krishantering.

– Det är rent ut sagt för jäkligt, hur regionens moderatstyre har lämnat Åmål i sticket. Först stängde de Närhälsan och gav marknadskrafterna ansvar för att säkra vården. När det inte funkade gav man den private aktören extra resurser. Men trots att inte heller det hjälpte vidtogs inga åtgärder från regionens borgerliga styre. Inte förrän det hade nått vägs ände och katastrofen var ett faktum. Skandal känns som ett understatement för att beskriva hur det här har skötts, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Kravet på en haverikommission handlar om att utkräva ansvar för vad som skett i Åmål, men också att se till att något liknande aldrig mer inträffar. Åmåls kommun överväger att Lex Maria-anmäla Västra Götalandsregionen.

– Människors rätt till en god vård är ingen handelsvara. Det är den styrande politiska ledningen i en region som har det yttersta ansvaret för att säkra vården för invånarna. Det ansvaret kan aldrig överlåtas åt marknadsaktörer, hur gärna det borgerliga styret i regionen än tror och vill det, säger Helén Eliasson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet