S kräver haverikommission i regionen

Socialdemokraterna kräver att Västra Götalandsregionen tillsätter en haverikommission om den havererade primärvården i Åmåls kommun.