Torsdag 28 maj 2020

S och grönblå överens om sjukhusens budget 2020

Vård, skola och omsorg tillförs nya statliga miljoner i kommuner och region.
Vård, skola och omsorg tillförs nya statliga miljoner i kommuner och region.

Den grönblå regionledningen är överens med Socialdemokraterna om sjukvårdens budget år 2020.
Hälso- och sjukvården tillförs ytterligare 279 miljoner kronor.
Samtidigt tillsätts en utredning för att se över regionens sjukhusstruktur.

Idag måndag fattar Västra Götalands regionstyrelse beslut om vårdöverenskommelserna för sjukhusen för år 2020. Vårdöverenskommelsen styr fördelningen av pengar inom regionens hälso- och sjukvård.

Under flera år har det varit en het debatt om hur mycket pengar som sjukhusen ska få, mellan den politiska majoriteten, som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, samt Socialdemokraterna.

Eftersom de grönblå partierna inte länger har egen majoritet så har S vid flera tillfällen under 2019 skapat majoritet för sina förslag tillsammans med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Så skedde bland annat när regionen fastställde bokslutet för 2018. Då valde S, SD och V att stryka sjukhusens underskott, och de grönblå partierna tvingades reservera sig mot detta.

Överenskommelse

Men nu är Socialdemokraterna överens med de grönblå för kommande år.

Den grönblå regionledningen skriver i ett pressmeddelande att de tagit initiativ till en diskussion om åtgärder för att möjliggöra politiska beslut om överenskommelserna.

– Diskussionerna har mynnat ut i ett förslag till komplettering av de tidigare föreslagna vårdöverenskommelserna som såväl Grönblå samverkan som Socialdemokraterna ställer sig bakom. Därmed finns det en bred och ansvarfull uppgörelse som ger klara förutsättningar för hälso- och sjukvårdens verksamheter under år 2020, skriver de grönblå partierna.

Minst två procent

Uppgörelsen innebär en rad förslag på åtgärder, där hälso- och sjukvårdsnämnderna bland annat tillförs ytterligare 279 miljoner kronor att beställa vård för. Vårdöverenskommelsen föreslås bli ett-årig, med planen att från 2021 möjliggöra fleråriga överenskommelser.

Regionens utförarverksamheter kan i avvaktan på fleråriga vårdöverenskommelser räkna med en resursökning om minst 2 procent såväl 2020 som 2021.

Sjukhus ses över

En viktig del i överenskommelsen är att omställning av vården som nu pågår ska kompletteras med en särskild översyn kring sjukhusens uppgiftsfördelning och inriktning, vilket innebär att inga utbudsförändringar kommer att göras förrän denna plan är klar. Undantag kan göras för vad som följer av strategin för omställningen av vården.

Översynen av sjukhusen ska vara klar till januari 2020.

Bättre lösning

– Vi har efterfrågat samförståndslösningar tidigt i procesessen, men först nu fått gehör. Regionens 1,7 miljoner invånare behöver lösningar som tryggar deras sjukvård, inte politiska stridigheter. säger oppositionsrådet Helén Eliasson (S) i en kommentar.

– Det är bättre, men inte bra. Det kommer fortfarande att innebära tuffa sparkrav för sjukhusen, men det är så långt vi kunde nå utifrån den borgerliga budget vi har att förhålla oss till. Men vi kommer fortsätta att ställa krav på mer pengar för att korta köer, öka tillgängligheten och förbättra villkor för personalen säger hon.

..

Läs mer:

S och grönblå förhandlar om hälso- och sjukvården

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer