Onsdag 26 september 2018

S vill att regionen inför PSA-testprogram

De flesta är nöjda med vårdens tillgänglighet i Västra Götaland
De flesta är nöjda med vårdens tillgänglighet i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen bör starta organiserade PSA-tester för män från 50 år, för att minska antalet dödsfall i prostatacancer, anser Socialdemokraterna. 

– Vi har avvaktat ett nationellt beslut om PSA-provtagning. När Socialstyrelsen nu väljer att avvakta anser vi att Västra Götalandsregionen ska ta på sig ledartröjan, gå före och bana väg för övriga landet, på samma sätt som skett tidigare, under S-styre i regionen, med till exempel fri barnsjukvård och tandvård för unga, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition.

Varje år får 1 700 män i Västra Götaland beskedet att de drabbats av prostatacancer. 400 män i regionen dör varje år av denna cancerform. Det är dubbelt så många jämfört med för 40 år sedan, och det är i dag den i särklass vanligaste cancersjukdomen hos män.

Tre av fyra som avlider till följd av prostatacancer är över 70 år, ytterst få insjuknar före 50 års ålder. Den som drabbas har en besvärlig och långdragen sjukdom med försämrad livskvalitet och höga kostnader för sjukvården.

– Det handlar om ett stort lidande som kan begränsas, om cancern upptäcks i tid. Samtidigt är det en åtgärd som leder till minskade kostnader för sjukvården; ju tidigare en behandling kan sättas in, desto mindre insatser behövs, säger Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) i VGR.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet