Onsdag 26 september 2018

S vill ha wifi på alla bussar

Minst 222 hållplatser och stationer i regionen ska ha wifi-uppkoppling, och varje fordon som kör för Västtrafik måste utrustas med wifi och laddningsmöjlighet. Det kravet för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen fram.

Redan våren 2015 tog Västtrafiks styrelse beslut om att det ska vara wi-fi ombord på fordonen. Tyvärr har det kraftigt försenats på grund av överklagande.

– Vi vill att alla som reser med kollektivtrafiken ska få en attraktivare ”hela resan”, säger Alex Bergström (S), Falköping, vice ordförande i Västtrafiks styrelse.

Nu kräver Socialdemokraterna att frågan prioriteras.

– Ingen tjänar på att den här frågan fortsätter att dras i långbänk. För dem som pendlar till arbete eller studier är det här en viktig fråga för att välja att åka kollektivt, säger han.

– Det är svårt att förklara varför SJ, Tågab, Skånetrafiken med flera i dag har wifi, samtidigt som det fortfarande till stor del saknas på Västtrafiks fordon. Vi ser det som ett absolut krav att juridiken snarast löser den här frågan så att även Västtrafiks resenärer får wiffi,

Regionen vill fördubbla det kollektiva resandet fram till 2025, viktigt. För att klara dessa mål måste kollektivtrafiken ses som ett attraktivt och rimligt alternativ till den egna bilen, menar Socialdemokraterna.

– Tid är en dyrbar vara för människor i dag. Att kunna jobba och studera med uppkoppling är avgörande för många. Vårt krav är att minst en hållplats eller station i varje kommun ska ha wifi-uppkoppling. Därefter får Västtrafik ta fram en princip hur fördelningen mellan hållplatserna ska se ut, säger Alex Bergström (S).

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet