Måndag 19 augusti 2019

Skogsstyrelsen varslar 124 om uppsägning

Skogsstyrelsen har i dag varslat 124 anställda om uppsägning fördelat över hela landet. Elva varslas i Västra Götalands län.
–Nu tvärbromsar vi, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.
 

Varslet är en direkt följd av den minskade budget för 2019 som M;KD och SD röstade uigenom i riksdagen i december. Dessutom är det en följd av regeringens beslut att avsluta en rad uppdrag, till exempel arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb och nationell inventering av nyckelbiotoper.

–  Det här är förstås ett av de tyngsta besked man kan ge till sina medarbetare och det är direkt kopplat till färre uppdrag och en kraftigt minskad budget. Nu tvärbromsar vi, men bromssträckan är lång med uppsägningstider att ta hänsyn till och det bidrar till varslets omfattning, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Inför 2019 fattade regeringen beslut om att avsluta arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb som letts av Skogsstyrelsen, men även att dra ned budgeten för ersättning till markägare som fått skog formellt skyddad till en tredjedel.

Även den nationella inventeringen av nyckelbiotoper har avslutats. Som en konsekvens av att uppdragen försvinner behöver Skogsstyrelsen spara in drygt 50 miljoner under 2019. Skogsstyrelsens förvaltningsanslag för 2019 är 440 miljoner kronor.

Skogsstyrelsen har i dag nära 800 tillsvidareanställda.

Skogsstyrelsen har kontor över hela landet och finns representerat i samtliga län. Varslet berör mellan fem och elva tillsvidareanställda i alla län utom i Västernorrland. I Västra Götaland vasrlas elva medarbetare.

Om förutsättningarna förändras i en kommande ändringsbudget från regeringen, så får arbetet anpassas efter det, meddelar Skogsstyrelsen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer